Suomeksi

Baltic2Hand -hanke: Muotoilemassa liiketoimintaa ja kuluttajien käyttäytymistä Itämeren alueella

Baltic Second-Hand hanke:  

 • parantaa tekstiilien uusiokäyttöä
 • vähentää tekstiilijätettä
 • kannustaa kuluttajien tekstiilien uusiokäyttöön

Hankkeeseen osallistumalla muoti- ja tekstiiliteollisuuden organisaatiot Latviassa, Ruotsissa, Suomessa ja Virossa voivat:

 • kehittää täysin uusia kierrätettyjen tekstiilien liiketoimintamalleja
 • parantaa nykyisiä kierrätettyjen tekstiilien liiketoimintamalleja
 • luoda muita kiertotaloutta edistäviä liiketoimintamalleja (esim. sisällyttää korjauspalvelut)

Baltic Second-Hand -hankkeessa organisaatioilla on mahdollisuus hyötyä liiketoiminnan muotoilusta veloituksetta ja ideoida, testata ja pilotoida erilaisia ratkaisuja palvelumuotoiluprosessissa.

Hankkeen aktiviteetit:

 • taustatutkimus liiketoiminnan ja kuluttajien tarpeiden määrittelemiseksi
 • hankealueen yhteiset työpajat innovatiivisten ratkaisujen ideointia,              konseptointia, testausta ja pilotointia varten
 • paikalliset yhteiskehittämistyöpajat
 • sparraus hyvien käytänteiden käyttöönotossa
 • sidosryhmien sitouttamistoimet
 • avoin verkkokoulutus

Tärkeimmät tuotokset:

 1. kierrätystekstiilimarkkinoiden nykytilanteen kartoitus, haasteet ja mahdollisuudet
 2. uudet ja parannellut liiketoimintamallit ja -konseptit muoti- ja tekstiilialan toimijoille
 3. aktiviteetit, jotka sitouttavat tekstiilien uudelleenkäyttöön ja tekstiilijätteen vähentämiseen
 4. verkko-opiskelumateriaalit alan ammattilaisille ja opiskelijoille julkaistuna avoimella alustalla
Osallistuminen ja lisätietoja:
Projektipäällikkö Salla Kuuluvainen: salla.kuuluvainen@laurea.fi

Hankkeen toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Latvian Chamber of Commerce and Industry, Tallin Business Incubators Foundation ja Sustainability InnoCenter. Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2023 — 30.3.2026.

Baltic2Hand -hanke on rahoitettu Interreg Central Baltic 2021-2027 -ohjelmasta. Hanke on osittain rahoitettu Euroopan Unionin tuella.